Συνδρομές


Το πρότυπο περιοδικό του τουριστικού κλάδου

Αν επιθυμείτε να γραφτείτε συνδρομητής στο περιοδικό Τουριστική Αγορά ή
θέλετε να σας στείλουμε κάποιο τεύχος μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο
+30 210 9238672 (τμήμα κυκλοφορίας) ή να μας στείλετε e-mail
στην διεύθυνση cpress@compupress.gr.

Ετήσια (11 τεύχη): € 50
Εταιρείες, βιβλιοθήκες, Ν.Π.Δ.Δ.: € 100
Φοιτητική: € 40
Ευρώπη: € 92
Λοιπές χώρες: € 105

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266