Περί Τουρισμού

Με σκοπό να αντεπεξέλθει στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών τους οι AIRFRANCE-KLM αναπροσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους και τη διαβάθμιση των θέσεων στις ανάγκες του στοχευμένου κάθε φορά πελατολογίου της.

 

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266