Έρευνα αγοράς

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και η διεθνής οικονομική κρίση ωθούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε προσπάθειες διαφοροποίησης.

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266