Έρευνα αγοράς
Της Πένυς Χαλάτση
 
Η εξοικονόμηση ενέργειας, τα οικονομικά οφέλη και η αναβάθμισης της εικόνας της επιχείρησης είναι μόνο κάποια από τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις ξενοδοχειακές μονάδες.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266