Επιχειρείν Περιβαλλοντικά

Έξι σπάνια μεγάλα αρπακτικά πουλιάβρέθηκαν δηλητηριασμένα γύρω από δύο σκοτωμένα με όπλο άγρια άλογα στα Στενά Νέστου, μία περιοχή εξαιρετικής ευρωπαϊκής σημασίας για τη προστασία των μεγάλων αρπακτικών και ενταγμένης στο δίκτυο Natura 2000.

Η Positive Energy, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ολοκλήρωσε με επιτυχία και παρέδωσε στην εταιρεία ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ ΑΕ, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 500kWp επί στέγης στο νομό Αττικής, που συνδέθηκε πρόσφατα με το Εθνικό Δίκτυο Διανομής και Μεταφοράς Ενέργειας.

Σελίδα 2 από 2
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266