Επιχειρείν Περιβαλλοντικά

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ανταποκρινόμενο στο αυξημένο ενδιαφέρον των τελευταίων ημερών, καθώς και στα σχετικά αιτήματα των συλλογικών φορέων του Τουρισμού, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι με την ΚΥΑ ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε01/481/22.02.2011 (ΦΕΚ 297/Β/22.02.2011), αποφασίστηκε από τους αρμόδιους υπουργούς, κ.κ. Π. Γερουλάνο και Μ. Χρυσοχοΐδη, η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στην Πράξη Πράσινος Τουρισμός μέχρι και τις 31/03/2011.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) προχώρησε στο δεύτερο στάδιο του εθελοντικού προγράμματος για τη Διαχείριση και τη Μείωση των Εκπομπών Ανθρακα Αεροδρομίων (Airport Carbon Accreditation), του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση κατά 15% -άνω των 10.000 τόνων CO2- των εκπομπών άνθρακα από τις εγκαταστάσεις του την περίοδο 2005-2009.
 

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266