Φάκελος
της Κωνσταντίνας Ηλιοπούλου
 
Τόσο η πρόσφατη αδειοδότηση δημιουργίας κολεγίων όσο και η διεθνής οικονομική συγκυρία «γεννούν ευκαιρίες», σύμφωνα με τους υπεύθυνους σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για την περαιτέρω αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας και την εξειδίκευση του έμψυχου δυναμικού του τουρισμού.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266