Συνεδριακή Αγορά
Διεθνείς εκθέσεις συνεδριακού τουρισμού, όπως η EIBTM στην Ευρώπη και η ΜΙΤΜ στην Αμερική, συνέδρια εξειδικευμένου ενδιαφέροντος, όπως το Παγκόσμιο Συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού στη Ν. Αφρική, δίνουν ώθηση στο συνεδριακό προϊόν σε διεθνές επίπεδο.
Σε εθνικό επίπεδο, το γεγονός επιβεβαιώνει το Γραφείο Συνεδρίων & Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (Τhessaloniki Convention & Visitors Bureau), το οποίο καταγράφει αύξηση των συνεδρίων που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη το 2008 κατά 20%.
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266