Εκπαιδεύοντας

Στο γενικό γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (InternationalMaritimeOrganization-I.M.O) των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο, θα απονεμηθεί φέτος το βραβείο Νίκη, που δίνουν κάθε χρόνο οι Φίλοι του ερευνητικού και εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Αριστείας AthensInformationTechnology (ΑΙΤ).

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266