Βιβλιοθήκη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Η πιστοποίηση CITE του Site Global (Society of Incentive & Travel Professionals) είναι ένας από τους μεγαλύτερους τίτλους παγκοσμίως στην κύκλο των Συνεδρίων και των Ταξιδιών Κινήτρων, και οι επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει αυτήν την πιστοποίηση δεν ξεπερνούν παγκοσμίως τους 60.

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266