Από Θέση Αρχής

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, κ. Γιώργου Κολέτσου στην Ινδία, που έγινε από κοινού με τη βουλευτή και εισηγήτρια του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Τουρισμού, κα Μάγια Τσόκλη, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς πράκτορες και πέντε εκπροσώπους εταιρειών marketing και επικοινωνίας ταξιδιωτικών προορισμών (DMOs), με σκοπό της αξιολόγηση της τουριστικής δυναμικής και προοπτικής της χώρας για τον ελληνικό τουρισμό.
 


Στο πλαίσιο προσέλκυσης και υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων με αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα, εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) η υπαγωγή στη νομοθεσία του fast track τριών επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά).

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266