Νέα διάκριση για τον όμιλο Louis

 

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου της εαρινής γενικής συνέλευσης της HOTREC, του επίσημου συνδέσμου ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφεστιατορίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκπροσωπεί τις εν λόγω βιομηχανίες στα αρμόδια όργανα της Ένωσης στις Βρυξέλλες, απονεμήθηκε στον κ. Κωστάκη Λοΐζου, εκτελεστικό πρόεδρο του Ομίλου Louis, το μεγάλου κύρους βραβείο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Φιλοξενίας, EHF Award. Το ευρωπαϊκό αυτό βραβείο επιδίδεται κάθε χρόνο στην προσωπικότητα που συνέβαλε ουσιαστικά και για σειρά ετών στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας στην οποία φιλοξενείται η σύνοδος. Η συνέλευση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στη προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο. Ο κος. Λοΐζου προτάθηκε με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), η οποία επικυρώθηκε απ’ όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της HOTREC και του Ιδρύματος Gaspart Bonet, που αποτελούν τους συνιδρυτές του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Φιλοξενίας.

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266