ΗΛΙΟΣ: Το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τις ΑΠΕ

Τις απόψεις της για το Σχέδιο Νόμου για το ΗΛΙΟΣ απέστειλε η ΕΛΕΤΑΝ στον υπουργό ΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έληξε πρόσφατα.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επικροτεί την κεντρική ιδέα του ΗΛΙΟΣ, δηλαδή να καταστεί η χώρα εξαγωγέας πράσινης ενέργειας. Ο στόχος αυτός πρέπει να αποτελέσει πολιτικό όραμα και αναπτυξιακό εργαλείο των επόμενων δεκαετιών. H EΛΕΤΑΕΝ έχει –εδώ και χρόνια– ζητήσει την προώθηση αυτού του οράματος, προτείνοντας τους ενεργειακούς αγωγούς Απόλλωνα και Αίολο. Κομβικό σημείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ είναι η ανάπτυξη του με αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα, έτσι ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μην καταναλώνεται στην ελληνική επικράτεια και να μην επιβαρύνει τα εγχώρια ηλεκτρικά δίκτυα. Η ΕΛΕΤΑΕΝ εξέφρασε την ικανοποίησή της για το ότι αυτός ο εξαγωγικός χαρακτήρας καθορίζεται στην εισαγωγή του σχεδίου νόμου. Καλεί όμως για σαφέστερες και καθαρότερες διατυπώσεις, ώστε να υπάρξουν επαρκείς εγγυήσεις ότι η ανάπτυξη του ΗΛΙΟΣ δεν θα θίξει την ανάπτυξη και την προτεραιότητα των άλλων επενδύσεων ΑΠΕ στην πρόσβαση στα δίκτυα –που είναι ήδη κορεσμένα σε πολλές περιπτώσεις– και στην αξιοποίηση των χώρων εγκατάστασης. Επίσης, θεωρεί επιβεβλημένη την ενεργό εμπλοκή του ΚΑΠΕ στην ανάπτυξη του ΗΛΙΟΣ, με στόχο την αξιοποίηση της τεράστιας τεχνογνωσίας του και την μείωση του κόστους μελετών και υπηρεσιών.
 

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266