Ελεύθερη διακίνηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας: μία ενιαία εσωτερική αγορά ενέργειας και μία υποδομή δικτύου για να την διευκολύνει.

Μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξήσει τον ανταγωνισμό, θα βελτιώσει την ασφάλεια εφοδιασμού, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του κλίματος και θα ενσωματώσει τις σύγχρονες τεχνολογίες ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσιμων. Ενώ η ανάπτυξη μίας ενιαίας αγοράς ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη, η ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής χρειάζεται άμεσα πολύ μεγάλη ώθηση. Για να επέλθει η ελεύθερη διακίνηση και η ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών πρέπει:
·          Να επιταχύνουν, να απλοποιήσουν και να συντονίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαδικασίες αδειοδότησης των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας
·          Να συμφωνήσουν νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς με σκοπό την υποστήριξη των αναγκαίων έργων υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας
·          Να διαχειριστούν τα περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα κοινωνικής αποδοχής που σχετίζονται με τις απαραίτητες επεκτάσεις του δικτύου σε πρώιμο στάδιο
 

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266