236 επενδυτικά σχέδια στον «Πράσινο Τουρισμό»

Με αποφάσεις του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του ΕΣΠΑ 236 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού € 33,5 εκ.

Τα επενδυτικά σχέδια αυτά αφορούν σε όλους τους τύπους υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, campings, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα) και αποσκοπούν: στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηριακών εγκαταστάσεων και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης νερού, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, στην επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων και, τέλος, στην ενημέρωση και προβολή του περιβαλλοντικού «προφίλ» των επιδοτούμενων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι τουριστικές μονάδες μέσω της ενίσχυσής τους από το πρόγραμμα επιτυγχάνουν:
1.     Μείωση λειτουργικού κόστους, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
2.     Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών – Προσέλκυση νέων πελατών
3.     Οικολογική πιστοποίηση
4.     Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης
5.     Ενίσχυση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266