Νέο θεσμικό και αναπτυξιακό πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από την υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Α. Διαμαντοπούλου, τον υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδη και τον πρόεδρο του ΗΑΤΤΑ κ. Γ. Τελώνη, το νέο θεσμικό και αναπτυξιακό πλαίσιο των σχολικών εκδρομών.

Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η αναβάθμιση του παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα των σχολικών εκδρομών, η υποστήριξη του μεγάλου πλεονεκτήματος της χώρας μας που είναι ο τουρισμός και η θωράκιση της σύννομης διοργάνωσης των σχολικών εκδρομών, μέσω των τουριστικών γραφείων.

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266