Τουλάχιστον 82 παράνομες χωματερές εξακολουθούν να λειτουργούν στην Ελλάδα

Σε απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή της Ν.Δ.κ. Γ. Παπανικολάου, ο οποίος ζήτησε να πληροφορηθεί την πορεία σφραγίσματος ήαποκατάστασης των παράνομων χωματερών στην Ελλάδα,ο Επίτροπος για θέματα Περιβάλλοντος κ. Γ.Ποτότσνικανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλαβε, στις 26 Ιουλίου 2011,την τέταρτη έκθεση προόδου σύμφωνα με την οποία (καλύπτει την περίοδο μέχρι τις30 Ιουνίου 2011),δεν έχουν κλείσει όλεςοι υπάρχουσες παράνομες χωματερές, καθώς εξακολουθούν να λειτουργούν τουλάχιστον82.

Μάλιστα στην σχετική απάντηση προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή σημειώνεταιότι η Επιτροπή πραγματοποίησε συνάντηση με τις αρμόδιες ελληνικές αρχέςστις 14 Σεπτεμβρίου 2011για νασυζητήσει την κατάσταση και να εντοπιστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην μηεπίτευξη του κύριου στόχου του σχεδίου δράσης. Όλες οι πληροφορίες που έλαβεαποτελούν αντικείμενο ανάλυσης, με βάση τηνοποία η Επιτροπή θα αποφασίσει για τηνπλέον ενδεδειγμένη δράση, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση της Ελλάδας μετην απόφαση του Δικαστηρίου, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Εξάλλου,όπως προκύπτει από προηγούμενη απάντησή της προς τον ευρωβουλευτή της Ν.Δ.,εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί - πράγμα πουμέχρι σήμερα δεν έγινε- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να παραπέμψει τηνυπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή οικονομικώνκυρώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση C-502/03καταδίκασε την Ελλάδα λόγω της έλλειψης κατάλληλης περιβαλλοντικής υποδομής γιατη διαχείριση των αποβλήτων και της ανεξέλεγκτης και παράνομης διάθεσής τους.Σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής, όλες οι παράνομεςχωματερές που εξακολουθούν να λειτουργούν στην ΕΕ πρέπει να κλείσουν άμεσα ή νασυμμορφωθούν με τα πρότυπα που προβλέπει η οδηγία περί υγειονομικής ταφής. ΗΕλλάδα είχε ενημερώσει την Επιτροπή ότι δύο σχέδια δράσης έχουν εκπονηθεί μεσκοπό να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου: το ένα αφορούσε τοκλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών μέχρι τον Ιούνιο του 2011 και το άλλο τηναποκατάστασή τους έως το 2012.
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: "Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεσμεύτηκε νακλείσει όλες τις παράνομες χωματερές μέχρι το καλοκαίρι που μας πέρασε,προκύπτει ότι τουλάχιστον 82 από αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν στηνεπικράτεια της χώρας. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα πρόστιμα, με νέαοικονομική επιβάρυνση σε μία χρονική περίοδο όπου κάθε άλλο παρά λεφτά υπάρχουν.Αντί τυφλών φοροεισπρακτικών μέτρων, η ευρισκόμενη σε σύγχυση κυβέρνηση οφείλειπρώτα να ανταποκριθεί σε βασικές της υποχρεώσεις όπως είναι η αντιμετώπιση όλωντων θεμάτων που ήδη επισείουν ή δυνητικά επιφέρουν υψηλά πρόστιμα στην χώρα.Εξάλλου, το πρόβλημα των παράνομων χωματέρων πέρα από την οικονομική διάσταση,αφορά την δημόσια υγεία, αφορά το περιβάλλον, αποτελεί τελικά δείκτη προόδου τηςκοινωνίας.
Η πράσινη ανάπτυξη που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός βαλτώνει ανάμεσα στιςπαράνομες χωματέρες και στον όγκο απορριμάτων που στοιβάζονται στις ελληνικέςπόλεις. ΄Αλλωστε για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την πολιτική στα θέματααποκομιδής, συλλογής και εναπόθεσης των απορριμάτων κάθε Έλληνας αυτές τις μέρεςέχει το δυσάρεστο προνόμιο να το διαπιστώνει".
 

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266