Διαφήμιση


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1. Προσαυξήσεις

  • Στις τιμές των ενθέτων προστίθεται το κόστος ταχυδρομικής αποστολής, το οποίο εξαρτάται από το βάρος του ενθέτου και τα αντίστοιχα τιμολόγια του ταχυδρομείου.
  • Επί των τιμολογούμενων ποσών προστίθενται οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠA 19% και αγγελιόσημο 20%). Σύμφωνα με το νόμο, το ποσό του αγγελιόσημου καταβάλλεται από τους διαφημιζόμενους με ευθύνη τους.
2. Eιδικές διαφημιστικές θέσεις
  • Kαταχωρίσεις σε προκαθορισμένες σελίδες του περιοδικού διατίθενται κατά την κρίση της διεύθυνσης του περιοδικού και με επιβάρυνση 15% επί του τιμοκαταλόγου.
  • Kολλημένα ένθετα, φακελάκια κ.λπ. γίνονται δεκτά ύστερα από ειδική οικονομική συμφωνία, εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν και εφόσον κατά την κρίση της διεύθυνσης του περιοδικού δεν θίγουν το κύρος και την αισθητική του.
  • Xορηγίες - Sponsoring θεμάτων κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
3. Eκπτώσεις - Παροχές
  • Παροχές 3μήνου: Σε διαφημιζόμενους οι οποίοι πραγματοποιούν 3μηνο διαφημιστικό πρόγραμμα παρέχεται έκπτωση 25%.
  • Παροχές 4μήνου: Σε διαφημιζόμενους οι οποίοι πραγματοποιούν 4μηνο διαφημιστικό πρόγραμμα παρέχεται έκπτωση 25% και επιπλέον δωρεάν διαφημιστικός χώρος αξίας ίσης με το 1/4 του συνολικά τιμολογηθέντος χώρου*.
  • Παροχές 6μήνου: Σε διαφημιζόμενους οι οποίοι πραγματοποιούν 6μηνο διαφημιστικό πρόγραμμα παρέχεται έκπτωση 30% επί του τιμοκαταλόγου και επιπλέον δωρεάν διαφημιστικός χώρος αξίας ίσης με τα 2/6 του συνολικά τιμολογηθέντος χώρου*.
  • Παροχές 8μήνου: Σε διαφημιζόμενους οι οποίοι πραγματοποιούν 8μηνο διαφημιστικό πρόγραμμα, παρέχεται έκπτωση 30% επί του τιμοκαταλόγου και διαφημιστικός χώρος αξίας ίσης με τα 3/8 του συνολικά τιμολογηθέντος χώρου*.
4. Eιδικές παρατηρήσεις

H Compupress διατηρεί το δικαίωμα να επιμερίσει την έκπτωση των δωρεάν διαφημιστικών σελίδων ενός προγράμματος, αντί της παροχής δωρεάν διαφημιστικού χώρου, σε πελάτες με τους οποίους κάνει ανάλογες συμφωνίες.

(*) O δωρεάν χώρος παρέχεται μετά την τέταρτη/έκτη ή όγδοη παρουσία αντίστοιχα.

ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 266